Prospectari hidrologice, hidrogeologice si geodezice, analiza calitativa a apei


- amplasarea si montarea instrumentelor, sondelor si fluviometrelor subacvatice
- extragere de mostre de apa din zone specificate
- identificarea componentelor poluante, analiza calitativa a bazelor de apa potabila
- explorari hidrogeologice prin foraj, lucrari de carotaj, analiza structurala a solului, expertize de specialitate, analiza probelor in laborator
- proiectarea sistemelor de supraveghere hidrologica, servicii de informatii hidrologice, baze de date